Các sản phẩm nổi bật do Trung tâm Công nghệ thông tin – ĐHNN sản xuất

TT Tên hợp đồng/nhiệm vụ KH&CN ký kết Năm thực hiện Tên đối tác
1 Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh” chuyển thể từ tài liệu “Shaping the Way We Teach English” 2011-2012 Đề án NNQG 2020, Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
2 “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho những người muốn trở thành giáo viên/giảng viên tiếng Anh” 2013 Đề án NNQG 2020
3 Triển khai số hóa tài liệu “Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học” 2014 Đề án NNQG 2020
4 Xây dựng nội dung chương trình học trực tuyến NYL English 2014-2015 Công ty Net2E
5 Thu âm cho Ngân hàng đề thi câu hỏi mở trên mạng môn tiếng Anh lớp 3 (unit 1-10) 2014-2015 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội
6 Cung cấp nội dung và kinh doanh dịch vụ giáo dục trên ViettelStudy.vn – chương trình Tiếng Anh 5 phút 2014-Nay ViettelStudy
7 Bản tin nội bộ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN 2016-Nay Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
8 Học liệu môn học “Tìm hiểu về cộng đồng ASIA” 2016 Khoa NN&VH Hàn Quốc (Trường ĐHNN-ĐHQGHN)
9 Bộ tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học 2016-2017 Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

 

 

Bài liên quan