Bộ tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học

Bộ tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học được chuyển thể từ tài liệu cùng tên của tác giả Nguyễn Quốc Hùng.

Sản phẩm có sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Lân Trung, TS. Đỗ Tuấn Minh, ThS. Nguyễn Thị Lan Hường, ThS. Khoa Anh Việt và chuyên viên Trung tâm CNTT-TT&HL.

Gồm 17 tập, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn người xem về các kỹ thuật trong giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học với từng kỹ năng cụ thể trong Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đây là nguồn tài liệu giá trị dành cho các thầy cô trong quá trình dạy học tiếng Anh.

Bài 0: Bài mở đầu

Bài 1: Quá trình phát triển các phương pháp dạy tiếng Anh phần I

Bài 2: Quá trình phát triển các phương pháp dạy tiếng Anh phần II

Bài 3: Dạy Phát âm phần I

Bài 4: Dạy Phát âm phần II

Bài 5: Dạy Từ vựng phần I

Bài 6: Dạy Từ vựng phần II

Bài 7: Dạy Ngữ pháp phần I

Bài 8: Dạy Ngữ pháp phần II

Bài 9: Kỹ thuật dạy Nghe phần I

Bài 10: Kỹ thuật dạy Nghe phần II

Bài 11: Dạy Đọc phần I

Bài 12: Dạy Đọc phần II

Bài 13: Dạy Nói phần I

Bài 14: Dạy Nói phần II

Bài 15: Dạy Viết phần I

Bài 16: Dạy Viết phần II

ULIS Media

 

Bài liên quan