Chương trình bồi dưỡng Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên PT và ĐH

  • Chương trình bồi dưỡng Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên phổ thông đại học tại Việt Nam
  • Hợp tác giữa Đề án 2020 trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
  • Chương trình gồm 16 bài bồi dưỡng (năm 2015)

KTGDTA

Bài liên quan