Chương trình bồi dưỡng cho những người muốn trở thành giáo viên/giảng viên tiếng Anh

  • Chương trình bồi dưỡng cho những người muốn trở thành giáo viên/giảng viên tiếng Anh
  • Hợp tác giữa Đề án 2020 trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
  • Chương trình gồm 07 môn học với 56 bài bồi dưỡng (năm 2013-2014)

PPGDTA-2020

Bài liên quan