Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ phận Nghiên cứu và giảng dạy: Tầng 2 – nhà C2 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư viện: Tầng 1 nhà B3 & tầng 2 nhà C4

Studio: Nhà C5 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04 754 8874 - Máy lẻ bộ phận văn phòng: 228

 
Trịnh Hải Tuấn
Giám đốc Trung tâm
Email: tuanth@vnu.edu.vn
Dương Khánh Linh
Phó Giám đốc Trung tâm
Email: duongkhanhlinh@gmail.com
ThS. Nguyễn Tiến Dũng
Phó Giám đốc Trung tâm
Email: dungnt_83@vnu.edu.vn

Bộ phận Công nghệ thông tin - Truyền thông

ThS. Trịnh Văn Tiệp
Giảng viên
Email: tieptv@vnu.edu.vn
Nguyễn Văn Chăm
Giảng viên
Email: chamnv@vnu.edu.vn
Nguyễn Thái Bình
Chuyên viên
Email: thaibinh@vnu.edu.vn
Lê Quốc Quân
Chuyên viên
Email: qquan.ulis@gmail.com
Nguyễn Lệ Thuỷ
Chuyên viên
Email: lethuy2x3@gmail.com
Đào Quang Trung
Chuyên viên
Email: trung.xd.nv@gmail.com

Bộ phận Thư viện

Nguyễn Thị Thanh Bình
Chuyên viên
Email: binhntt.cnn@gmail.com
Vũ Thị Liên
Chuyên viên
Email: vulien7171@yahoo.com.vn
ThS. Nguyễn Thị Nhung
Chuyên viên
Email: nhungan1213@gmail.com