DỊCH VỤ SẢN PHẨM

VIEW ALL

Bản tin nội bộ quý II/2017

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại…

Bản tin nội bộ quý I/2017

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại…

Trung tâm CNTT-TT&HL tổ chức tập huấn ghi hình cho dự án Phát triển giáo viên theo hướng kết hợp

Ngày 13 và 15/03/2017, Trung tâm CNTT-TT&HL đã tổ chức tập huấn cho nhóm giảng…

Bộ tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung học

Bộ tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh cho học sinh trung…