Giới thiệu

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu có chức năng phát triển, quản lý hạ tầng mạng, máy chủ, studio, ứng dụng công nghệ thông tin; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ xây dựng, triển khai các môn học có ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin; Quản lý công tác truyền thông các hoạt động của Nhà trường; Quản lý, xây dựng, phát triển hệ thống học liệu và tổ chức các hoạt động dịch vụ thư viện.

 

  • Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin trong Trường.
  • Xây dựng, phát triển, quản trị và hỗ trợ hạ tầng mạng, máy chủ, studio, các hệ thống Website, hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản trị đại học.
  • Tổ chức giảng dạy học phần Công nghệ thông tin và Truyền thông, học phần Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy - học ngoại ngữ, đào tạo và bồi dưỡng các học phần khác trên hệ thống E-learning.
  • Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông các hoạt động của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện công tác truyền thông, tiếp nhận các thông tin và liên hệ với các cơ quan truyền thông.
  • Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động cung cấp thông tin, tư liệu nhằm phục vụ dạy - học và nghiên cứu khoa học.
  • Sản xuất, bổ sung, lưu trữ, quản lý hệ thống thông tin, tư liệu theo nghiệp vụ thư viện.
  • Tổ chức dịch vụ thư viện, cung cấp thông tin, số hóa và sao chép tài liệu theo quy định của pháp luật và Nhà trường.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

        Sớm nhận thức được vai trò và hiệu quả của việc ứng dụng những thành tựu tiên tiến của công nghệ thông tin vào dạy-học nói chung và dạy-học ngoại ngữ nói riêng, Giám đốc ĐHQG Hà Nội đã ký quyết định số 145/TCCB ngày 27 tháng 03 năm 1997 thành lập Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy và học ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm Multimedia).

        Ngày 02 tháng 06 năm 2004, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN ra quyết định số 393/QĐ-TCCB quy định "về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy và học ngoại ngữ".

        Trường Đại học Ngoại ngữ ký Quyết định tháng 3/2009 đổi tên là  Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy-học ngoại ngữ được gọi tắt là Trung tâm Công nghệ thông tin (TT CNTT) và bổ sung một số chức năng nhiệm vụ mới.

        Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã có vai trò quan trọng trong quy trình đào tạo và có những đóng góp đáng kể trong việc đổi mới phương pháp dạy-học ngoại ngữ cũng như tạo điều kiện nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, quản lý hành chính và đào tạo của Nhà trường.

        Ban đầu Trung tâm CNTT mới chỉ quản lý phòng Multimedia dạy-học ngoại ngữ, phòng thực hành phiên dịch chất lượng cao với nhiệm vụ chính là nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thông tin vào dạy học ngoại ngữ.

        Trong quá trình phát triển, ngoài nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, Đảng uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường giao cho Trung tâm tham mưu xây dựng kế hoạch nghiên cứu và khai thác sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin trong dạy-học ngoại ngữ đặc biệt cho hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao. Bên cạnh đó, để phục vụ cho việc nâng cao khả năng nghiên cứu, quản lý hành chính và đào tạo trong nhà trường, Trung tâm CNTT còn được nhà trường giao nhiệm vụ xây dựng, phát triển và quản trị mạng intranet của trường.

        Với sự quan tâm đầu tư của Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm ngày càng phát triển, vững mạnh về mọi mặt, đội ngũ cán bộ của Trung tâm luôn luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Trình độ chuyên môn của cán bộ không ngừng được nâng cao để đáp ứng những đòi hỏi của công việc được giao

        Bắt đầu từ năm học 2003-2004, Trung tâm được tách ra và hoạt động độc lập. Mặc dù là một đơn vị rất mới lại được nhập thêm bộ phận giảng dạy tin học, sau quá trình công tác và giảng dạy, Trung tâm đã được Nhà trường trao tặng những danh hiệu:

        Sau nhiều năm liền đạt danh hiệu thi đua Tập thể LĐSX và nhận được khen thưởng các cấp  năm học 2007-2008:Trung tâm đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

        Từ năm học 2008-2009 đến nay Trung tâm vẫn duy trì được các danh hiệu thi đua và liên tục nhận được các hình thức khen thưởng khác.

        Hiện tại Trung tâm CNTT đang là một bộ phận quan trọng phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ làm cơ sở cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước xây dựng lý luận cho một đường hướng dạy-học ngoại ngữ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin cho người Việt Nam.

        Với sự đầu tư của Nhà trường và ĐHQG HN, Trung tâm hiện tại đang quản lý thêm hai trung tâm công nghệ cao đó là Trung tâm thiết kế và sản xuất hệ thống học liệu Multimedia và Phòng Thực nghiệm Ngôn ngữ với trang thiết bị hiện đại đảm bảo thực hiện được những yêu cầu nghiên cứu và học tập của cán bộ và sinh viên trong trường.

        Trung tâm còn là đầu mối kỹ thuật cùng với các đơn vị phòng ban, các khoa đào tạo trong Nhà trường xây dựng và vận hành trang web, thông tin cập nhật ngày càng đa dạng và phong phú hơn.

        Trung tâm còn đảm nhiệm việc dạy tin học cơ sở cho sinh viên toàn trường.

 

        Từ năm học 2016-2017 (Tháng 9/2016), Trung tâm được giao thêm phụ trách công tác truyền thông và học liệu, sát nhập với Trung tâm Học liệu thuộc Phòng Khoa học công nghệ và chính thức đổi tên thành Trung tâm CNTT-TT&HL. Cũng trong năm học này, dù mới được giao thêm các nhiệm vụ mới, toàn thể Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu và được ghi nhận bởi tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, tích cực trong các hoạt động. Trong hội nghị giao ban công tác tháng 3/2017, Hiệu trưởng đã trao giấy khen cho Trung tâm CNTT-TT&HL vì có thành tích nổi bật trong xây dựng các Đề án nâng cấp hạ tầng CNTT và triển khai có hiệu quả công tác truyền thông của trường. Bên cạnh đó, những giấy khen và danh hiệu cá nhân trong thời gian qua đều là những nỗ lực đóng góp cho ngôi nhà chung Ngoại ngữ của từng thành viên trong Trung tâm. 

       Trung tâm CNTT-TT&HL ra đời và phát triển đến nay là 20 năm, bằng 1/3 thời gian lịch sử của Trường Đại học Ngoại ngữ. Dẫu thế, nhiệm vụ và thành tích của Trung tâm đã chứng minh được vai trò, được GIÁ TRỊ tồn tại tất yếu và không thể thiếu của Trung tâm đối với sự phát triển chung của Nhà trường. Trong thời đại công nghệ số như ngày nay, Trung tâm sẽ càng được trao cho những cơ hội mới để thể hiện mình. Còn đấy những khó khăn và thách thức, nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn từ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ cùng hợp lực, phấn đấu như một tập thể vững mạnh, đoàn kết, giúp sức cho sự nghiệp giáo dục chung của Nhà trường.