Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh – Shaping the way we teachteach English

  • Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên phổ thông đại học tại Việt Nam
  • Hợp tác giữa Đề án 2020, Đại sứ quán Hoa Kỳ trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
  • Chương trình gồm 28 bài bồi dưỡng 04 bài ôn tập (năm 2011-2012)

Shaping

Bài liên quan