Tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phương pháp đọc hiệu quả”

Ngày 28/05/2021, nhằm triển khai các hoạt động thúc đẩy văn hoá đọc trong sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu đã tổ chức thành công buổi tọa đàm với chủ đề “Phương pháp đọc hiệu quả”. Buổi tọa đàm thu hút gần 300 khán giả trong và ngoài trường.