Thông tin chung về Hội thảo UNC 2021

Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” xin cập nhật những thông tin mới về việc tổ chức hội thảo như sau:
1. Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”, viết tắt là UNC 2021 (ULIS National Conference 2021).
2. Thời gian tổ chức: Ngày 24 tháng 4 năm 2021
3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (Số 02 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) kết hợp trực tuyến qua Zoom Meetings.
4. Nội dung chính của Hội thảo:
– Ngôn ngữ học;
– Giảng dạy ngôn ngữ (ngoại ngữ, tiếng Việt) cho mọi đối tượng (người Việt Nam, người nước ngoài, người học các cấp/các bậc học, v.v…);
– Quốc tế học (văn hóa, văn học, chính trị, tôn giáo, v.v…);
– Đổi mới/cải tiến dạy – học ngoại ngữ;
– Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho giáo viên các bậc học;
– Công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ;
– Công nghệ trong giáo dục ngoại ngữ;
– Các vấn đề liên quan, các chủ đề thuộc một số ngành khoa học xã hội và nhân văn liên quan khác.
5. Kỷ yếu hội thảo: Phát hành Kỷ yếu tóm tắt (bản mềm) và xuất bản Kỷ yếu toàn văn các bài viết
chất lượng tốt đảm bảo quy trình thẩm định của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Quy định bài viết:
– Toàn văn: có thể viết bài bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
– Tiêu đề, tóm tắt, từ khóa: phải viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh;
– Trình bày tài liệu tham khảo theo tiêu chuẩn APA.
7. Thể lệ gửi bài viết: https://bitly.com.vn/GMujR
Tác giả có thể gửi tóm tắt báo cáo và đăng ký trình bày tại hội thảo. Thời lượng mỗi báo cáo được trình bày là 15’. Tác giả chuẩn bị slides trình chiếu và gửi về BTC theo quy định.
· Thời hạn gửi toàn văn hoặc tóm tắt báo cáo: 31 tháng 01 năm 2021
8. Chương trình dự kiến:
– 03 workshop tiền hội thảo (dự kiến tổ chức ngày 13.03.2021; 27.03.2021 & 10.04.2021 với giới hạn số lượng mỗi workshop là 50 người tham dự trực tiếp và 250 người tham dự trực tuyến, có cấp giấy chứng nhận).
– 02 báo cáo phiên toàn thể và 90 báo cáo trình bày ở 16 tiểu ban song song vào ngày tổ chưc hội thảo.
9. Ngôn ngữ trình bày tại hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh (có đăng ký trước với BTC)
10. Kinh phí tham dự Hội thảo:
– Phí thẩm định bài: 600.000đ/bài (toàn văn); 200.000đ/bài (tóm tắt)
– Phí tham dự: 100.000đ (trực tuyến); 300.000đ (trực tiếp)
– Phí in và nhận kỷ yếu toàn văn: 250.000đ/cuốn (nhận qua đường bưu điện); 200.000đ (nhận trực tiếp tại Trường ĐHNN).
– Phí tham dự workshop tiền hội thảo: 100.000đ (trực tuyến) và 200.000đ (trực tiếp) mỗi workshop.
Sau khi đăng ký tham dự và chuyển khoản, kính đề nghị Quý đại biểu gửi minh chứng qua email của BTC: conference@ulis.vnu.edu.vn, ghi rõ các hạng mục và số tiền tương ứng. Đối với đại biểu ULIS, UFLS, HUCFL: Nhà trường hỗ trợ phí thẩm định và phí tham dự hội thảo.
10. Thông tin tài khoản:
Tên TK: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Số TK: 21510005595995 Tại: Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN, CN Cầu Giấy
11. Đăng ký tham dự tại link: https://bitly.com.vn/jmvxt1
12. Đầu mối liên hệ:
– Điện thoại: 0942969309 (PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân, Phụ trách Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN)
– Fanpage: fb.com/khcn.ulis
– Địa chỉ gửi bài: ocs.ulis.vnu.edu.vn
Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN- ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn.
Ban tổ chức hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, giáo viên phổ thông các cấp và các cá nhân quan tâm.

Thông tin thêm xem tại: http://ulis.vnu.edu.vn/unc2021/