Hướng dẫn khai thông tin bảo mật và khôi phục mật khẩu tài khoản VNU và Office 365

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thông tin bảo mật, khôi phục mật khẩu Email VNU và tài khoản Office 365: LINK

Bài liên quan