[Video] Hướng dẫn tìm kiếm thông tin mục lục trực tuyến

Video Hướng dẫn tìm kiếm thông tin mục lục trực tuyến trên website Bộ phận Học liệu, Trung tâm CNTT-TT&HL (http://lib.ulis.vnu.edu.vn/). Bạn đọc hãy xem video để có thể sử dụng hiệu quả thư viện nhé.

Bài liên quan