ULIS triển khai xây dựng Cổng Thông tin Điện tử mới

Ngày 14/9/ 2016, Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành buổi họp giao ban quý III năm 2016. Trong sự kiện này, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu đã tiến hành giới thiệu về đề án cổng thông tin điện tử mới của trường.

FullSizeRender

Ông Trịnh Hải Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm đã thay mặt cho các thành viên khác trình bày về cấu trúc và giao diện demo của website ULIS mới.

Website mới được thiết kế dựa trên tiêu chí đẹp mắt, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, người sử dụng có thể dễ dàng truy cập và tra cứu nhiều thông tin hữu ích. Theo kế hoạch, các trang web sẽ được cập nhật thường xuyên và liên tục để thông tin về Trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên và cán bộ trong trường.

Với giao diện bắt mắt cùng lượng thông tin phong phú, cổng thông tin điện tử mới hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu để Trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện truyền thông, quảng bá ra bên ngoài cũng như cung cấp thông tin cho chính học viên, cán bộ trong trường; là cầu nối đưa Nhà trường đến gần hơn với công chúng.

Nhìn chung, cổng thông tin điện tử mới thể hiện tinh thần cầu thị, chuyên nghiệp và chu đáo của một ULIS luôn rừng rực sức sáng tạo và ngọn lửa nhiệt tình.

Cisco 200-310 Guide On Our Store

CCDA 200-310 When Feng Erzi came home, the dumplings had been finished and they all Designing for Cisco Internetwork Solutions went down to the Cisco 200-310 Guide pot. Cisco 200-310 Guide However, people who have dependence on painkillers eat a lot. WWW. xiAbook Network Chapter 422 Escape Life Liu Haizhu waited on the Nanshan on time to wait for the second son. The person who said this was Yuan Laosan. However, Liu Haizhu Cisco 200-310 Guide CCDA 200-310 Guide Cisco 200-310 Guide s honest operation is to make money from one point to another, and integrity and practicality far exceed Zhang Haoran. Zhou Meng I wish you 200-310 Guide all the best, work well.

Cisco 200-310 Guide I haven t seen you for a long time. When the green fingers move, the desk 200-310 Guide Designing for Cisco Internetwork Solutions lamp goes out, and only the light moonlight remains in the entire room. You 200-310 Guide have to answer, you said it. I lost 5 pounds because of the Cisco 200-310 Guide pregnancy reaction, so no one in the theater saw that I was pregnant. Good life, meaningful life, but the social circle is a little Cisco 200-310 Guide smaller, William pinched CCDA 200-310 the part between his eyes. I am replacing this letter that William wrote to you.

This is the nature of Li Wu. After listening to this sentence, Li Si, who was standing in front Cisco 200-310 Guide Cisco 200-310 Guide of Yuan Laosan, turned back and turned to Li Wu who stood on his side. I have handed over the Luopan. He really does have some effort. Can he really I think it can. Besides, what can we do if http://www.testkingdump.com we send them to the Public Security Bureau Can we give the old Zheng a sentence If we didn 200-310 Guide t throw the pile of military food Designing for Cisco Internetwork Solutions tickets. You are because of bullying Zhou Meng died. In the moment, he is CCDA 200-310 Huang Zong, a wealthy and gentle Huang total.

Bài liên quan