[Video] Giới thiệu 5 cuốn sách tiếng Trung hay (1)

Trung tâm CNTT-TT&HL giới thiệu 5 cuốn sách tiếng Trung đáng đọc nhất trong tuần. Kính mời các bạn đọc đến thư viện (Bộ phận Học liệu, Nhà C3, CT Khoa Pháp) mượn đọc.