Trung tâm CNTT-TT&HL đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQGHN năm học 2020-2021

Quyết định số 2761 của ĐHQGHN về việc công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp ĐHQGHN năm học 2020-2021 cho các đơn vị và cá nhân của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Trong đó, Trung tâm CNTT-TT&HL đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQGHN năm học 2020-2021.

Bài liên quan