Trung tâm CNTT-TT&HL hướng dẫn khai thác học liệu cho sinh viên Khoa Pháp K53

Từ ngày 21-23/08/2019, Trung tâm CNTT-TT&HL đã tổ chức hướng dẫn về cách truy cập website của thư viện và việc sử dụng các nguồn học liệu phục vụ việc học tập và nghiên cứu cho các sinh viên mới K53 – QH.2019 Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Các buổi hướng dẫn có sự tham gia của sinh viên các lớp khóa QH.2019.F1 Khoa NN&VH Pháp. Trong chương trình, cán bộ thư viện đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về học liệu, cách sử dụng thư viện và giải đáp nhiều thắc mắc cho các tân sinh viên khóa mới. Nội dung chia sẻ bao gồm thông tin về địa điểm của thư viện và các phương pháp tìm kiếm thông tin tài liệu.

Chuyên viên của Trung tâm cũng trình bày cách truy cập và sử dụng nguồn học liệu nói chung và học liệu tiếng Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ phục vụ việc học và nghiên cứu. Ngoài ra, các em sinh viên cũng được tìm hiểu nhiều thông tin hữu ích về học liệu, giới thiệu nguồn học liệu được xuất bản bằng tiếng Pháp, cách tra cứu trên OPAC và danh mục của Bộ phận Học liệu. Đồng thời, chuyên viên Trung tâm cũng hướng dẫn cách mượn tài liệu của thư viện cho các em.

Cán bộ Trung tâm CNTT-TT&HL hướng dẫn sử dụng thư viện của trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Kết thúc buổi hướng dẫn, cô Dương Khánh Linh – Phó Giám đốc Trung tâm đã tổng kết lại buổi hướng dẫn với những thông tin nổi bật nhất giúp các em tân sinh viên thu được kiến thức cơ bản về việc sử dụng thư viện.  Hoạt động hướng dẫn sẽ được tổ chức xuyên suốt trong những tuần đầu của năm học để giúp các bạn tân sinh viên biết cách khai thác học liệu dể tự học/nghiên cứu trong môi trường đại học.

Người viết:  Hồ Thanh Lam; Ảnh: Hoàng Đức Việt

Bài liên quan