SỔ TAY SINH VIÊN 2016

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng giới thiệu ấn phẩm Sổ tay sinh viên 2016 đến các em sinh viên năm thứ nhất, khóa học QH.2016.F1

Cuốn Sổ tay sinh viên được biên soạn để cung cấp những thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất, gần gũi nhất với việc học tập và rèn luyện của sinh viên ở ngôi trường ULIS.

Tuy nhiên, để đạt đến thành công tại Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn của các giảng viên, cố vấn học tập, các phòng ban chức năng, các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên phải tự trang bị cho mình kỹ năng biết khai thác thông tin liên quan đến học tập, rèn luyện của bản thân và chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan khác.

Hãy bắt đầu việc học của mình bằng việc sử dụng một cách chủ động và thông minh cuốn sổ tay này.

Bài liên quan