Sách hay hàng tuần: Giới thiệu bộ giáo trình Pathways

Bộ sách được giới thiệu gồm 5 quyển này sẽ là nguồn tư liệu rất cần thiết và hữu ích trong việc học và giảng dạy tiếng Anh.

Nhằm góp phần nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh, sinh viên, giáo viên, Trung tâm  TTCNTT-TT&HL giới thiệu tới bạn đọc 5 cuốn sách giáo trình Pathways. Đây là bộ giáo trình chuyên về giao tiếp, kinh doanh mới nhất dành cho các chương trình dạy và học tiếng Anh giao tiếp trên thế giới nói chung và cho chương trình tiếng Anh. Giáo trình Pathways tập trung đồng đều bốn kỹ năng quan trọng và cần thiết của việc học tiếng Anh là Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Nội dung giáo trình sẽ giúp học viên phát triển kỹ năng tư duy phản biện và ứng dụng ngay vào thực tế từ nội dung, hình ảnh và video clip chính thức của tổ chức National Geographic. Song song đó, phương pháp giảng dạy tập trung vào kỹ năng Nghe – Nói – Luyện Âm – Luyện tập sẽ giúp học sinh, sinh viên, người đi làm nhanh chóng cải thiện khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh lưu loát. Hi vọng bộ sách sẽ giúp các độc giả đạt được hiệu quả cao trong học tập và công việc liên quan đến tiếng Anh.

1.Pathways 1 : Listening, speaking and critical thinking /

Tác giả: Chase, Rebecca Tarver; .

1

ISBN: 9781133307679

NXB:Australia : National Geographic Learning, c2013

Số ĐKCB: E.08723

DDC: 428.2

Nội dung:

Pathways is a dual skills course that can be taught in parallel or as individual strands – Reading and Writing, and Listening and Speaking – and topics and language complement and mirror each other. Students benefit from a targeted skills syllabus where they can really develop, not just practice, the skills they will need for effective use of language. Pathways particularly lends itself to academic learners of English, with the topics and language input texts taken from a more academic context. In addition, the strong critical thinking element present in both strands encourages and stimulates the ‘higher order’ thinking skills and the students’ ability to evaluate, analyse, and synthesise information from a wide range of sources. Meaningful and authentic content from National Geographic stimulates creates the perfect environment for this and stimulates learners’ curiosity and participation.

2.Pathways : Reading, Writing and Critical thinking 1 /

2

Tác giả: Vargo, Mari; Blass, Laurie.

ISBN: 9781133942139

NXB:  United States : National geographic learning, 2013

Số ĐKCB: E.08725

DDC:428.2

Tácgiả: Raymond Loiseau

Nội dung:

Pathways is National Geographic Learning’s new five-level academic skills series that features reading & writing and listening & speaking strands to help learners develop the language skills needed to achieve academic success. Learners develop academic literacy skills through content, images and video from National Geographic. This innovative series provides learners with a pathway to success! With Pathways learners: develop academic literacy skills; connect to the real world through content from National Geographic; and achieve academic success. Features: clear connections between reading and writing skills help students master both skills naturally; academic reading skills and strategies embedded in the unit tasks prepare students to access a variety of realistic academic texts; step-by-step writing instruction with integrated grammar and vocabulary provides instruction and practice on a variety of rhetorical forms; consistent; and integrated critical thinking tasks develop learners’ ability to evaluate, analyze, and synthesize information from a wide range of sources.

  1. Pathways 2 : Listening, Speaking and Critical thinking /
Tác giả: Tarver Chase; L. Johannsen Kristin.

3

ISBN: 9781133307693

NXB: United States : National Geographic learning, 2012

Số ĐKCB: E.08727

DDC:428.2

Nội dung:

“Pathways” is Heinle’s new four-level academic skills series that features reading & writing and listening & speaking strands to help learners develop the language skills needed to achieve academic success. Learners develop academic literacy skills through content, images and video from National Geographic. This innovative series provides learners with a pathway to success! With “Pathways” learners: develop academic literacy skills; connect to the real world through National Geographic content; and, achieve academic success. The Student Book helps students achieve academic success in and out of the classroom, supported by content, images, and video from National Geographic. Powered by MyELT, the Online Workbook has both teacher-led and self-study options. It contains all video clips, automatically graded activities, video note-taking capabilities, and speech recognition technology including recorded playback

 

4.Pathways 2 : Reading, Writing and Critical thinking /

4

Tác giả: Blass, Laurie; Vargo, Mari.

 

ISBN: 9781133942160

NXB: United States : National Geographic leaning, 2013

Số ĐKCB: E.08729

DDC: 428.2

Nội dung:

Pathways is a dual skills course that can be taught in parallel or as individual strands – Reading and Writing, and Listening and Speaking – and topics and language complement and mirror each other. Students benefit from a targeted skills syllabus where they can really develop, not just practice, the skills they will need for effective use of language. Pathways particularly lends itself to academic learners of English, with the topics and language input texts taken from a more academic context. In addition, the strong critical thinking element present in both strands encourages and stimulates the ‘higher order’ thinking skills and the students’ ability to evaluate, analyse, and synthesise information from a wide range of sources. Meaningful and authentic content from National Geographic stimulates creates the perfect environment for this and stimulates learners’ curiosity and participation.

5.Pathways 3 : Reading, Writing and Critical thinking /

5

Tác giả: Vargo, Mari; Blass, Laurie.

ISBN: 9781133942177

NXB: United States : National Geographic learning, 2014

Số ĐKCB: E. 08733

DDC:448.242

Nội dung:

Pathways is a dual skills course that can be taught in parallel or as individual strands – Reading and Writing, and Listening and Speaking – and topics and language complement and mirror each other. Students benefit from a targeted skills syllabus where they can really develop, not just practice, the skills they will need for effective use of language. Pathways particularly lends itself to academic learners of English, with the topics and language input texts taken from a more academic context. In addition, the strong critical thinking element present in both strands encourages and stimulates the ‘higher order’ thinking skills and the students’ ability to evaluate, analyse, and synthesise information from a wide range of sources. Meaningful and authentic content from National Geographic stimulates creates the perfect environment for this and stimulates learners’ curiosity and participation.

 

Bài liên quan