Kết hợp phục vụ thu âm khảo thí

Trung tâm Công nghệ thông tin kết hợp với người bản ngữ và đơn vị trong nhà trường thực hiện công việc thu âm phục vụ công việc khảo thí của nhà trường.

Sở hữu một phòng Studio hiện đại, TT CNTT luôn cố gắng phấn đấu để phục vụ tốt hơn nữa công việc của nhà trường cũng như cung cấp các dịch vụ cho xã hội.

Trong thời gian tới TT sẽ tiếp tục nâng cấp và bảo dưỡng trang thiết bị để hoàn thành tốt hơn công việc mà nhà trường giao phó.

IMG_7714

IMG_7715

  IMG_7719

Bài liên quan