Họp bàn đẩy mạnh xây dựng mô hình và hệ thống đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến

Họp bàn đẩy mạnh xây dựng mô hình và hệ thống đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến

Ngày 13/9/2016, buổi họp bàn xây dựng mô hình và hệ thống đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã được tổ chức.

Buổi họp có sự góp mặt của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, ông Phạm Văn Kim (Trưởng Phòng Quản trị), ông Khoa Anh Việt (Giám đốc Trung tâm CNTT – Truyền thông và Học liệu), ông Trịnh Hải Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-Truyền thông và Học liệu).

FullSizeRender (1) FullSizeRender (2)
Trong xu thế hội nhập của thời đại cùng xu hướng phát triển ngày càng nhanh về khoa học công nghệ, đào tạo trực tuyến đã là một nhân tố trọng tâm trong công tác giảng dạy cần được lưu ý. Bên cạnh phương thức giáo dục truyền thống, đào tạo trực tuyến cũng đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển. Trong tương lai gần, giáo dục trực tuyến sẽ là một hình thức đào tạo không thể thiếu của thời đại mới, xóa tan về khoảng cách địa lý giữa người với người.

Mô hình đào tạo trực tuyến cũng như hệ thống kèm theo sẽ là một nhiệm vụ được ban lãnh đạo Trường Đại học Ngoại Ngữ hết sức coi trọng và chú tâm đầu tư. Đây sẽ là cơ sở để trường đẩy mạnh hoạt động giảng dạy trực tuyến trong tương lai. Ngoài ra, với tầm nhìn sâu rộng của ban lãnh đạo, mô hình đào tạo này cũng sẽ góp phần đẩy mạnh các hoạt động phụ trợ khác liên quan của Nhà trường.

Kết luận buổi họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ nhanh chóng đưa ra các kế hoạch cũng như phương án triển khai để Nhà trường sớm có một mô hình cũng như hệ thống E-learning chuyên biệt kèm theo cơ sở vật chất để vận hành phục vụ đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến ngoại ngữ.

Bài liên quan