Gặp mặt sinh viên môn Tin học cơ sở học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo môn Tin học cơ sở theo hướng kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp năm học 2017-2018, ngày 19/09/2017, Trung tâm CNTT-TT&HL đã tổ chức buổi gặp mặt sinh viên tham gia học môn Tin học cơ sở học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại hội trường Vũ Đình Liên.

2017-09-22_14-26-27

Buổi gặp mặt thu hút khoảng 600 sinh viên của các Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Pháp, Bộ môn NN&VH Ả Rập đến tham dự. Cũng như các học kỳ trước đó, học phần Tin học cơ sở học kỳ 1 năm học 2017-2018 được triển khai đào tạo theo hình thức học trực tuyến qua mạng Internet trên hệ thống E-learning của Nhà trường và trực tiếp trên lớp học và do Trung tâm CNTT-TT&HL phụ trách giảng dạy và tổ chức thi. Hình thức học này được đông đảo sinh viên các khóa ủng hộ bởi tiết kiệm thời gian, dễ tiếp thu và giảm bớt các chi phí học liệu.

Trong buổi gặp mặt, giảng viên Nguyễn Văn Chăm và Trịnh Văn Tiệp đã trình bày các thông tin về khóa học đợt này như giới thiệu cơ bản về môn Tin học cơ sở, quy định môn học, lịch học, thông báo cần biết… Ngoài ra, các thầy cũng đã hướng dẫn sinh viên cách đăng nhập vào khóa học, cách khai thác học liệu trong khóa học và giải đáp nhiều thắc mắc của sinh viên.

2017-09-22_14-26-33

Rất nhiều sinh viên đã đến để nghe hướng dẫn môn học

Sau khi gặp mặt trực tiếp tại hội trường, các thầy cũng đã tham gia giải đáp, giao lưu với sinh viên trên diễn đàn môn học.

Buổi gặp mặt lần 2 cho các sinh viên học môn Tin học cơ sở học kỳ 1 năm học 2017-2018 sẽ được tổ chức vào ngày 13/10 với nội dung “Thảo luận về chuyên đề Microsoft Word”. Buổi gặp lần 3 diễn ra vào ngày 27/10. Trong buổi gặp gỡ này, các thầy và sinh viên sẽ cùng thảo luận về chuyên đề Microsoft Excel; Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc; Hướng dẫn làm bài thi thực hành và lý thuyết; Kiểm tra, củng cố và mở rộng các kiến thức sinh viên tiếp thu các bài giảng trực tuyến.

Tải Quy định môn Tin học cơ sở tại: đây

Xem một số câu hỏi thường gặp về môn học tại: đây

ULIS Media

Free Download Real Oracle 1Z0-520 Exam Collection

She only stared at her own feet, a pair of slow growing feet. He took off his coat and went into the bathroom. William frowned I have Oracle 1Z0-520 Exam Collection been looking for you everywhere, where have you been, Alice She is here, actually suffering 1Z0-520 Exam Collection from OPN Certified Specialist 1Z0-520 Franco. Li Mu s car is not Opening to Oracle 1Z0-520 Exam Collection the company, this is Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials what Amy expects, but where is he going Oracle 1Z0-520 Exam Collection Amy felt that this road Oracle 1Z0-520 Exam Collection was extremely long. xiabook. Prisoner 2 What 1Z0-520 Exam Collection is a virgin A virgin is a fairy.

1Z0-520 Exam Collection The owner of the house http://www.examscert.com/1Z0-520.html is a Oracle 1Z0-520 Exam Collection Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials big official. Lawyer Li now realizes that the OPN Certified Specialist 1Z0-520 other party is treating himself as a singer. Shang Tian was Oracle 1Z0-520 Exam Collection a little embarrassed. First, he said that he would like to thank the people for their care.

In the ban, let go of the problem, Daoguang Emperor rather hesitated.Later, he finally got the determination to ban smoking. Xianfeng Di suddenly asked Oracle 1Z0-520 Exam Collection Zeng Guofan, I would like to ask Oracle 1Z0-520 Exam Collection you a Oracle 1Z0-520 Exam Collection sentence, to Guangxi, how 1Z0-520 Exam Collection 1Z0-520 Exam Collection do you see it You want to say anything today, happy today, do not blame you, OPN Certified Specialist 1Z0-520 you speak it boldly. Dry, Jia Daoguang did not Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials enjoy the light, dry, Jia s hard work but Oracle 1Z0-520 Exam Collection all gave the Emperor Guang Dao.

Bài liên quan