Điểm mới về nội dung dạy học môn Tin học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Nằm trong các hoạt động đổi mới dạy và học đáp ứng nhu cầu đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực học sinh, từ năm học 2018 – 2019, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN bắt đầu triển khai việc học và thi chứng chỉ MOS cho môn Tin học. Bên cạnh việc học kiến thức cơ bản về tin học, học sinh được tiếp cận với cách học và thi để lấy chứng chỉ Tin học quốc tế có giá trị ở nhiều quốc gia.

MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến trên 25 ngôn ngữ và đã được Việt hóa. Chứng chỉ MOS có giá trị vô thời hạn. Tại Việt Nam, chứng chỉ MOS đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tương đương chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao được quy định trong thông tư 03/BTTTT-CNTT (Công văn 2819Thông tư 03).

Sau khi kết thúc khóa học MOS, học sinh sẽ được tham gia một kỳ thi cấp chứng chỉ. Ngay sau khi hoàn tất bài thi (50 phút) thí sinh sẽ biết điểm. Thí sinh đạt 700/1000 trở lên được coi là đáp ứng đủ yêu cầu để cấp chứng chỉ. Những thí sinh đạt yêu cầu sẽ đăng nhập vào website www.certiport.com để tải bảng điểm và được cấp chứng chỉ online.

Với việc học và thi MOS tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, khi học sinh có chứng chỉ này sẽ đạt điểm tối đa (10.0) môn Tin học cả năm. Hiện đã có rất nhiều học sinh đã thi và được cấp chứng chỉ này. Học sinh Trần Thành Công – lớp 12E đã chinh phục 3 chứng chỉ MOS Word, Excel, Powerpoint trong một thời gian ngắn với số điểm thuyết phục. Bạn Công chia sẻ: “Lần đầu tiên được tiếp cận với bài thi Microsoft Office Specialist (MOS), mình cảm thấy khá mơ hồ và không biết nên bắt đầu từ đâu bởi có quá nhiều phần kiến thức mình chưa từng được học trước đây. Tuy nhiên, nhờ những giờ học Tin học tại Trường, mình đã dần dần có những bước đi đúng hướng và cải thiện khả năng sử dụng các phần mềm Microsoft Office. Cộng thêm với việc tự đọc sách tham khảo và tìm tài liệu học trên mạng, mình đã chinh phục được bài thi MOS ở 3 phần mềm, đó là: Power Point (969/1000), Excel (980/1000) và Word (1000/1000)”.

Từ việc học MOS, các em học sinh thấy được những thuận lợi, ưu điểm của việc học để thi lấy chứng chỉ này. Ngoài việc đạt 10.0 đối với môn Tin học, quá trình học và thi đã giúp học sinh có thêm nhiều kỹ năng mới và bổ ích, có giá trị ứng dụng không chỉ đối với môn Tin học và còn rất hữu ích trong công việc tương lai, khi kỹ năng tin học văn phòng trở nên thiết yếu đối với bất kì sinh viên hay người đi làm nào. Bài thi MOS không quá khó, tuy nhiên được thử sức mình và đạt kết quả cao ở bài thi này chính là động lực để học sinh có thể tiếp tục học hỏi trên bước đường phía trước. Hiện nay, đã có rất nhiều trường đại học yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ MOS như một điều kiện để tốt nghiệp như: Đại học Ngân hàng, Học viện Ngoại giao, Đại học Nông nghiệp…

Với việc đổi mới này, Nhà trường hi vọng sẽ giúp các em chinh phục thêm đỉnh cao của tri thức, chuẩn bị hành trang cần thiết để hội nhập với thế giới và trở thành công dân toàn cầu!

Tin bài: Nhóm GV Tin học – CNN

Latest Release 1Z0-144 Test Software For Other Oracle Certification

After resuming the college entrance examination, Yang Zhigang went to the Academy of Fine Arts, back to the factory nor major act, engage in advertising, nothing more than writing and drawing. In addition, you pay as soon as possible the father s dollars and Oracle 1Z0-144 Test Software wills handed over to Ruiqin custody. Jia Cheng gave her a thousand dollars, small celery insisted not.She said Yaya is so small that when she started using money she started Oracle 1Z0-144 Test Software to save more for her younger sister. Four card game, http://www.passexamcert.com/1Z0-144.html the three enemies present, looking forward, how can we pray, guarding Other Oracle Certification 1Z0-144 the house, vigilant, both inside and outside the Great Wall, changing Oracle Database 11g: Program with PL/SQL circumstances, 1Z0-144 Test Software all under control. Having said that, after opening his speech, he cleared his throat Oracle 1Z0-144 Test Software and said now that Comrade Xiao Qinzi is required to clear this year s accounts.

When the topic is going into http://www.examscert.com a dead end, your best bet is to make a strategic shift Oracle 1Z0-144 Test Software in time when the big car rushes to the mud, your best way is to turn the cart in time when the Oracle 1Z0-144 Test Software big ship is already hitting the reef, Your best way is to lead it to the new sea. Dad Other Oracle Certification 1Z0-144 is not old, has hands and feet, and his legs and feet are still neat. When Yan 1Z0-144 Test Software Niang later Oracle 1Z0-144 Test Software gnashed her teeth and said Or you are right, the old fat is not something At the time, even the niece was neglected in Oracle 1Z0-144 Test Software the drum all of her is caused by the neglect and carelessness of the Oracle Database 11g: Program with PL/SQL old fat lady. I am talking about Lao Meng at night. He never had Put us in his heart.

Your object makes people feel and touch, you still want Who will help you Yes, do Oracle 1Z0-144 Test Software it yourself I fucking Zhang Yizhen Impulsive. After turning 1Z0-144 Test Software Other Oracle Certification 1Z0-144 it out, one of the Oracle 1Z0-144 Test Software two 1Z0-144 Test Software feet just stepped on the edge of the aluminum basin, and Oracle 1Z0-144 Test Software Zhang Haoran Oracle Database 11g: Program with PL/SQL s disciple in the yard. At least 60 of the population in the city is in this film. This kind of smile is not a joke, but a smirk.

Bài liên quan