Danh sách thi Tiếng Việt thực hành, Nhập Môn Việt Ngữ học, Cơ sở VHVN HK2 (19-20)

Danh sách thi hết học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 các môn:

Danh sách thi Tiếng Việt thực hành HK2 (19-20)

Danh sách thi Nhập môn Việt ngữ học HK2 (19-20)

Danh sách thi Cơ sở VHVN HK2 (19-20)

Mọi thắc mắc về danh sách thi, sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên dạy trên lớp. 
Lưu ý: Sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc CMTND, thẻ căn cước, hộ chiếu đi thi. 

Bài liên quan