ULIS – HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 VÀ NGÀY HỘI TUỔI TRẺ SÁNG TẠO LẦN THỨ NHẤT

Trong lễ khai mạc lãnh đạo Đảng ủy – BGH trường, lãnh đạo Đoàn Thanh niên các cấp và Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã cùng thả bóng với thông điệp bay cao – bay xa trí tuệ, sự sáng tạo của tuổi trẻ Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Nhằm khích lệ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học phát huy tính sáng tạo, phấn đấu rèn luyện trở thành Sinh viên 5 Tốt, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên và Ngày hội Tuổi trẻ Sáng tạo lần thứ 1 trong ngày 22 tháng 4 năm 2016. Chương trình đã thu hút hơn 3200 sinh viên đăng kí tham gia.

Tại diên đàn Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên, nhà trường tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học vừa qua và trao giải 15 các cá nhân, 25 nhóm nghiên cứu đạt thành tích xuất sắc. trong chương trình các sinh viên, nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu đạt giải cấp Trường sẽ được báo cáo tại 10 Tiểu ban với các chủ đề: Ngôn ngữ, Phương pháp dịch, kỹ năng giao tiếp, xã hội học,… Các bài nghiên cứu đều thể hiện sự đầu tư kỹ lượng về mặt chuyên môn, cách tiếp cận vấn đề sáng tạo và khoa học của các bạn sinh viên. Đến với Chương trình các bạn sinh viên còn có cơ hội tham gia các Tọa đàm của  các PGS, TS của trường với các đề tài: Nghệ thuật dịch, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học, Kỹ năng Phát âm,… Các Tọa đàm thu hút từ 300-500 sinh viên tham gia.

Ngày hội Tuổi trẻ Sáng tạo lần thứ 1 của Sinh viên Đại học Ngoại ngữ được tổ chức tại Khuôn viên Khoa Pháp với các hoạt động: Con đường Khoa học trình bày các sản phẩm NCKH, các sản phẩm tái chế vì môi trường, các bài nghiên cứu được in dưới dạng poster; Các không gian Sáng tạo gồm các hoạt động văn hóa như: Cosplay, Vẽ trứng, Làm bánh, Vẽ mặt nạ kinh kịch, Gấp giấy Nhật Bản hay nhảy Yosakoi, Trình diễn Hanbok, Du ca từ thiện…Trong lễ khai mạc lãnh đạo Đảng ủy – BGH trường, lãnh đạo Đoàn Thanh niên các cấp và Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã cùng thả bóng với thông điệp bay cao – bay xa trí tuệ, sự sáng tạo của tuổi trẻ Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên cũng như các cơ quan báo đài. Qua Chương trình, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường mong muốn sinh viên đến gần hơn với khoa học, trí thức, có cái nhìn sáng tạo và thiết thực đối với các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, từ đó nuôi dưỡng tình yêu với trường, lớp và ngôn ngữ theo học đồng thời quảng bá hình ảnh sinh viên Đại học Ngoại ngữ năng động, sáng tạo, hội nhập.

Buy 300-135 Practice Exam For CCNP Routing and Switching

I am startled ah Then you are a few non commissioned officers ah No class.He smile, When I was a 300-135 Practice Exam soldier, as 300-135 Practice Exam big as you, and later not soldier. I love you.I never said anything to any girl.These three words, not so easy to say.Because it is love, not like that Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0) simple. Did not ask me what Philippine told me.Did not ask why Fei Fei playing leaves in my hand. This time give them a look who is trump card who is number one.We hugged the cat s head catching the cat s head Then what brigade came in. My Cisco 300-135 Practice Exam task with the Kobolds High School Cisco 300-135 Practice Exam squad was to be a safety consultant.It is responsible for the safety inspection of the camp area and so on, etc. As CCNP Routing and Switching 300-135 time goes by, after many small things have settled out, maybe we can really know what the young men in the Cisco 300-135 Practice Exam mountains Cisco 300-135 Practice Exam and the youthful youth have lost.

I am happy to breathe a sigh of Cisco 300-135 Practice Exam relief. Only after a while 300-135 Practice Exam realized that I was CCNP Routing and Switching 300-135 Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0) sitting aside and trying to make myself smile. Their jacket pockets Cisco 300-135 Practice Exam were bulging, and I saw that they were stuffed with Cisco 300-135 Practice Exam stones. When I passed Cisco 300-135 Practice Exam a bus stop, there was a lot of car crashes, and a Cisco 300-135 Practice Exam car rushed out of the thick fog.

They asked him to drink, ask him to gamble, ask him to karaoke, and naturally ask him to contact the business. How come you bow again, Ye Er, I mean, don t go to work, Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT v2.0) I raise CCNP Routing and Switching 300-135 300-135 Practice Exam you, I don t want you Cisco 300-135 Practice Exam to work too hard. Lu Mu looked and was even more sad. Pot like, some cry, some trouble, some call. I think that the world is really black and white and it is ridiculous. What happened, otherwise Cisco 300-135 Practice Exam you will know that you 300-135 Practice Exam are nothing at all, not worthy of sadness.

Bài liên quan