Trung tâm CNTT-TT và Học liệu tổ chức thành công kỳ thi học phần Tin học Cơ sở kỳ I năm học 2016-2017

Trung tâm CNTT-TT và Học liệu đã tiến hành tổ chức kỳ thi học phần Tin học cơ sở cho sinh viên khóa 10 học kỳ I năm học 2016-2017 trong hai ngày từ 22-23/10/2016.

20161023_132944

Mỗi thí sinh làm bài trên một máy

Khoảng 1.000 sinh viên tham gia học online khóa 10 (Là sinh viên khóa QH.2016.F.1 các khoa Nga, K.Pháp, K.Trung, K.Nhật, K.Đức, K. Hàn Quốc và các sinh viên khóa trước) đã tham gia dự thi. Trung tâm CNTT-TT và Học liệu đã huy động các cán bộ tham gia tổ chức, trông thi theo kế hoạch.

Cũng như các năm trước, đề thi Tin học Cơ sở gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành (đều thi trên máy). Nội dung thi đều là các kiến thức cơ bản đã nằm trong chương trình học. Các thí sinh sẽ được chấm và thông báo điểm ngay sau khi thi xong.

Nhìn chung, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Các sinh viên dự thi đều có phản hồi tốt về công tác tổ chức, chấm thi. Đề thi cũng được đánh giá là hay và thú vị, có tính thực tiễn cao.

20161023_131811

20161023_133600

Các thí sinh tập trung làm bài thi lý thuyết và thực hành

Trước đây, thí sinh dự thi Tin học Cơ sở phải thi lý thuyết trên giấy. Vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức thi môn Tin học hoàn toàn trên máy. Ở phần lý thuyết, các em đăng nhập trang ULIS E-learning để làm trắc nghiệm. Phần thực hành, thí sinh được phát đề thi và làm bài trên máy.

Ưu điểm của phương pháp thi trên máy là thí sinh sẽ được biết điểm ngay sau khi thi, tránh tình trạng sai sót trong khi chấm bài. Kết quả bài thi thể hiện đúng thực lực của thí sinh. Hơn nữa, sử dụng máy tính làm công tác tổ chức ra đề, chấm thi trở nên đơn giản, gọn nhẹ hơn.

“Em rất thích hình thức thi bằng máy tính, như vậy mới thể hiện đúng chất của bộ môn tin học. Kỳ thi đợt này đề thi hay, công tác tổ chức cũng rất tốt“, em Nguyễn Thị Ngọc nhận xét.

Nguyễn Thủy-Việt Khoa/ULIS Media

Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF : MySQL 5.6 Database Administrator

Xiao Oracle Database 1Z0-883 Qin said, Li Ge really appetite.Ya Ya said, dad must always this appetite, our family is made. Xiao Qin said that once 1Z0-883 Lab Manual PDF 1Z0-883 Lab Manual PDF I go back, their illness is like a big part, especially mother. Boss go through all the trouble to find out that he filled the military went.The battalion commander who specializes in his razor his craft, takes him as a full time hairdresser. Silence for a long time she courageously resolutely decided, Zhen Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF total, you think of other ways, I can not complete your MySQL 5.6 Database Administrator task assigned. Press the Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF bullock son is not the table, he continued, there Comrade Cocoon, pick today to understand that she is not a retired deputy mayor of niece, is my friend called Yang Zhigang, I asked her to find a job.

They have a graveyard 1Z0-883 Lab Manual PDF They both have graveyards, said the Rat Girl. Lobby, turn right. Barney told me. After they had eaten breakfast MySQL 5.6 Database Administrator Oracle Database 1Z0-883 and went out to work, 1Z0-883 Lab Manual PDF Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF only Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF me and my mother were sitting at the table. You got on the line 3 hours ago. Listen to me and take yourself seriously.

But it s just to talk about it. Later, Ye Lu knew that they were Oracle Database 1Z0-883 all directed at their younger brothers. His Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF body stood up and stood up and found himself walking in 1Z0-883 Lab Manual PDF the Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF empty and lonely Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF Oracle 1Z0-883 Lab Manual PDF MySQL 5.6 Database Administrator wilderness. Ye Green also raised his hand, the moment when his younger white figure disappeared into the crowd, Ye http://www.testkingdump.com/1Z0-883.html Green raised his head, the sky was blue, and the clouds were brilliant. Let s talk. Helen was full of tears.

Bài liên quan