CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ phận Nghiên cứu và giảng dạy: Tầng 2 – nhà C2 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư viện: Tầng 1 nhà B3 & tầng 2 nhà C4

Studio: Nhà C5 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04 754 8874 - Máy lẻ bộ phận văn phòng: 228

Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ trong đơn vị: 15, trong đó: ThS: 06, CN: 09
 
ThS. GV. Khoa Anh Việt
Giám đốc Trung tâm
SĐT: 0983557660
Email: khoaanhviet@gmail.com
ThS. Trịnh Hải Tuấn
Phó giám đốc Trung tâm
SĐT: 0902 030 942
Email: tuanth@vnu.edu.vn
Dương Khánh Linh
Phó Giám đốc Trung tâm
SĐT: 0904235479
Email: duongkhanhlinh@gmail.com

Bộ phận Công nghệ thông tin - Truyền thông

ThS. Nguyễn Tiến Dũng
Chuyên viên
SĐT: 0904 378 479
Email: dungnt_83@vnu.edu.vn
ThS. Trịnh Văn Tiệp
Giảng viên
SĐT: 0912 152 582
Email: tieptv@vnu.edu.vn
Nguyễn Văn Chăm
Giảng viên
SĐT: 0904 716 134
Email: chamnv@vnu.edu.vn
Nguyễn Thái Bình
Chuyên viên
SĐT: 0983 569 234
Email: thaibinh@vnu.edu.vn
Lê Quốc Quân
Chuyên viên
SĐT: 0168 304 0091
Email: qquan.ulis@gmail.com
Nguyễn Lệ Thuỷ
Chuyên viên
SĐT: 01642639623
Email: lethuy2x3@gmail.com

Bộ phận Thư viện

Nguyễn Thị Thanh Bình
Chuyên viên
SĐT: 0938297929
Email: binhntt.cnn@gmail.com
Nguyễn Đức Tá
Chuyên viên
SĐT: 01659246999
Email: tand@vnu.edu.vn
Vũ Thị Liên
Chuyên viên
SĐT: 0982771092
Email: vulien7171@yahoo.com.vn
ThS. Nguyễn Thị Nhung
Chuyên viên
SĐT: 0912357326
Email: nhungan1213@gmail.com