Danh sách thi Môn Quản ký Hành chính nhà nước và QL ngành GD HK 2 năm học 2019-2020

Danh sách thi Môn Quản ký Hành chính nhà nước và QL ngành GD HK 2 năm học 2019-2020: Danh sách thi.

Mọi thắc mắc về danh sách thi, sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên dạy trên lớp. 
Lưu ý: Sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc CMTND, thẻ căn cước, hộ chiếu đi thi. 

Bài liên quan