Buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

Ngày 17 tháng 8 năm 2016, trung tâm CNTT do ông Trịnh Hải Tuấn, phó giám đốc, kết hợp với phòng KHCN, khoa NN&VH Hàn Quốc, khoa NN&VH Nhật Bản, và TT NCGD Ngoại ngữ và ĐBCL đã tiến hành buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khoa học công nghệ.

Trong thời gian tới, phần mềm sẽ được áp dụng thử nghiệm với các đơn vị nói trên. Phần mềm sẽ giúp đỡ cho những bên liên quan quản lý cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học. Hy vọng trong những năm tới hệ thống này sẽ được triển khai đại trà trong toàn trường.

- -- --- ---- -----

Bài liên quan