Trung tâm Công nghệ Thông tin đón đại diện Công ty Cổ Phần Công nghệ Bình Minh

Ngày 7.3.2016, Trung tâm Công nghệ Thông tin đón đại diện Công ty Cổ Phần Công nghệ Bình Minh do ông Nguyễn Hoàng Hải giám đốc dẫn đoàn. Hai bên đã trao đổi thông tin về các sản phẩm của mình và thảo luận các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

FullSizeRender

Bài liên quan