Trung tâm CNTT-TT&HL tổ chức tập huấn ghi hình cho dự án Phát triển giáo viên theo hướng kết hợp

Ngày 13 và 15/03/2017, Trung tâm CNTT-TT&HL đã tổ chức tập huấn cho nhóm giảng viên của dự án Phát triển giáo viên theo hướng kết hợp (Blended Teacher Development).

2017-03-15_15-29-11

Cô Nguyễn Thị Lan Hường hướng dẫn với các thành viên cách nói khi lên hình

Trong buổi làm việc, chuyên viên của Trung tâm đã hướng dẫn các giảng viên thực hiện ghi hình thử các bài dạy tiếng Anh tại trường quay. Tuy đấy là lần đầu nhiều thành viên ghi âm nhưng với sự cố vấn, giúp đỡ từ chuyên viên Trung tâm cũng như nhờ các trang thiết bị máy móc hiện đại, các cô giáo đã không gặp khó khăn trong việc ghi hình, thu âm.

2017-03-15_15-29-212017-03-15_15-29-292017-03-15_15-29-35

Sau khi ghi hình thử, nhóm tham gia tập huấn cũng đã trao đổi, thảo luận để chuẩn bị cho việc ghi hình chính thức trong thời gian tới.

Dự án Phát triển giáo viên theo hướng kết hợp (Blended Teacher Development) là dự án bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên do học giả của chương trình Fulbright – bà Diana Dudzik điều phối. Trung tâm CNTT-TT&HL sẽ thực hiện ghi hình các bài hướng dẫn giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên cho dự án này.

Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media

Bài liên quan