Trung tâm CNTT-TT&HL phối hợp với Thư viện ĐHQGHN hướng dẫn sử dụng thư viện cho sinh viên CLC Khoa Tiếng Anh

Ngày 14/11/2016, Trung tâm CNTT-TT&HL đã phối hợp với Thư viện ĐHQGHN tổ chức buổi hướng dẫn sử dụng thư viện cho sinh viên chất lượng cao Khoa Tiếng Anh.

2016-11-15_18-02-28

Bài liên quan