Trung tâm CNTT-TT&HL tổ chức hướng dẫn khai thác học liệu cho học viên cao học năm 2017

Ngày 29/06/2017, Trung tâm CNTT-TT&HL có buổi hướng dẫn về cách truy cập và sử dụng nguồn học liệu của trường phục vụ việc học và nghiên cứu cho các học viên mới của Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

2017-07-04_8-11-32

Buổi hướng dẫn có sự tham gia của hơn 30 học viên cao học. ThS. Dương Khánh Linh – Phó Giám đốc Trung tâm đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về học liệu, cách sử dụng tài nguyên số và giải đáp nhiều thắc mắc cho các tân học viên khóa mới.

Kết thúc buổi hướng dẫn, kiến thức về việc sử dụng thư viện của các học viên đã được nâng cao. Các học viên đều đánh giá cao về kiến thức, kỹ năng thu nhận được cũng như nguồn tài nguyên học liệu của trường. Một số học viên còn bày tỏ mong muốn được tăng thời gian thực hành và đăng kí tham gia các lớp kĩ năng khác của Trung tâm.

ULIS Media

 

Bài liên quan