Trân trọng kính mời Thầy/Cô tham dự Lễ trao chứng chỉ Tiếng Việt 16:00 ngày 20.9 (thứ ba)

Kính mời Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long, PHT Phạm Văn Ngọc, lãnh đạo các Phòng TCCB, HTPT, HCTH, KHTC, CT&CTHSSV, Đào tạo, Thanh tra Pháp chế, Trung tâm Công nghệ Thông tin -Truyền thông & Học liệu, cô Chử Thị Bích và các thầy cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy khóa tiếng Việt (3 tháng) cho học viên cảnh sát nước ngoài tới tham dự Lễ trao chứng chỉ và Liên hoan chiều tối 20.9.2016 tại HT2 Sunwah.

Rất mong sự hiện diện của các thầy cô!

PREVIEW-CIE2016-Misc-TraoBangTV2016-backdrop

Screen Shot 2016-09-17 at 3.34.47 PM

Bài liên quan