Tổng kết hoạt động Trung tâm CNTT-TT&HL học kỳ I năm học 2018-2019

Ngày 24/1/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu (Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN) đã tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động học kỳ I năm học 2018-2019. Tham dự có Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chuyên viên Trung tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Khoa Anh Việt đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên trong Trung tâm. Ba lĩnh vực công tác là CNTT, truyền thông và học liệu đều ghi nhận những thành công, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của trường.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm học 2018-2019 chỉ ra những con số cụ thể là dẫn chứng cho thành tựu của Trung tâm. Ở mảng công nghệ thông tin, Trung tâm đã triển khai và đưa vào sử dụng 3 hệ thống ứng dụng (Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến iTest, Hệ thống tính cước theo thời gian thực OCS, Thư điện tử trên website – Newsletters); 26 bộ phát wifi mới được lắp đặt tại nhà B3, A1, sân A2; xây dựng 02 website mới (Chuyên đề Tây Bắc, đổi mới thực hành thực tập); tham gia hỗ trợ xây dựng 30 website môn học; hỗ trợ 10 môn học online; Hỗ trợ 03 hội thảo trên hệ thống hội thảo trực tuyến OCS; Tổ chức thi 12 ca trên máy; Hỗ trợ 3 đợt nghiệm thu 28 chương trình bồi dưỡng trực tuyến; tham gia 03 dự án, đề án; Hỗ trợ trên 100 lượt về tài khoản VNU và sự cố mạng.

Ở mảng truyền thông, Trung tâm sản xuất 129 bài viết tiếng Anh, 486 bài viết tiếng Việt với lượng xem là 921.762 ở website tiếng Việt và 11.973 ở website tiếng Anh của trường; tiếp tục quản lý hiệu quả các kênh truyền thông: Facebook group, page, youtube, website; thiết kế 32 băng rôn và backdrop. Trung tâm cũng hoàn thành 04 tạp chí bản tin quý (Tiếng Việt: 02; Tiếng Anh: 02), 02 video clip bản tin tiếng Việt; 02 Báo cáo thường niên (Tiếng Việt: 01; tiếng Anh: 01).

Ở mảng học liệu, Trung tâm đã mua 25 tên/39 bản; phục vụ 4.190 lượt bạn đọc và 2.172 lượt mượn tài liệu. Cuộc thi Book Review có 726 bài đăng ký và hiện đã thu được 39 bài. Trung tâm đã viết và ban hành Quyết định 2220-QĐ/ ĐHNN về việc ban hành Quy định thu thập, lưu trữ và sử dụng tài liệu nội sinh.

Giám đốc Khoa Anh Việt trình bày báo cáo hoạt động của Trung tâm trong 6 tháng năm học 2018 – 2019

Trong kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm học 2018-2019, 6 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Khoa Anh Việt nhấn mạnh về các công tác cần triển khai của Trung tâm.

Về Công nghệ thông tin: Hạ ngầm hệ thống cáp quang A1, A2, A3, A4; Phát triển hệ thống wifi B2, A4; Xây dựng trang web tiếng Anh và Khảo thí; Làm chủ công nghệ hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, studio mới được chuyển giao trong năm 2018; Đào tạo học kỳ môn Tin học cơ sở; tổ chức xây dựng ngân hàng đề, môn thi trên máy; tiếp tục hỗ trợ các môn học trực tuyến; Đảm bảo hệ thống ổn định phục vụ các kỳ tuyển sinh.

Về Truyền thông: Hoàn thành bản tin quý, gồm Tạp chí: 02 bản tiếng Việt, 02 bản tiếng Anh, Video clip: 02 tiếng Việt; Bài viết truyền thông các sự kiện của Nhà trường: tiếng Việt – 120 bài, tiếng Anh – 80 bài. Trung tâm cũng thực hiện cải tiến Website tiếng Anh, hoàn thành e-letter bằng tiếng Anh, hoàn thành dãy Pano cạnh Trường Đại học Sư Phạm; tiếp tục triển khai lắp đặt các backdrop và banner theo đặt hàng các đơn vị.

Về Học liệu: Rà soát học liệu theo môn học trong toàn trường; Phục vụ danh mục cho AUN-SPTA; Truyền thông giới thiệu sách hàng tuần; tổ chức cuộc thi Book review; Nhập liệu lên Dspace: 275 bài; Biên mục tài liệu: Thu thập tài liệu nội sinh; Bảo quản tài liệu; Xây dựng thư mục bài tạp chí Nghiên cứu nước ngoài; Tổ chức Ulis book fair; Quản lý bạn đọc bằng phần mềm; Bổ sung tài liệu; Hoàn thiện văn bản quy định về nội quy thư viện; nhập liệu bạn đọc lên phần mềm Koha; Hỗ trợ Đoàn thanh niên trong việc phục vụ bạn đọc; Bố trí thêm không gian tự học.

Một số ảnh tập thể của Trung tâm trong năm 2018

Trong phần cuối, Ban Giám đốc và các cán bộ Trung tâm đã cùng trao đổi, thảo luận và đưa ra các kiến nghị, góp ý, đề xuất để giúp hoạt động của đơn vị diễn ra hiệu quả.

Khép lại buổi họp, Giám đốc Khoa Anh Việt đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các thành viên trong Trung tâm và hy vọng từng cá nhân sẽ nỗ lực để cùng giúp Trung tâm thực hiện hiệu quả hoạt động, đóng góp vào việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và quá trình phát triển theo định hướng tự chủ đại học của Nhà trường.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media

Microsoft 98-366 Test Engine : MTA Networking Fundamentals

After the discussion of several http://www.passexamcert.com sleepless nights, Bingzheng and Aqian decided to sell the paper Microsoft 98-366 Test Engine 98-366 Test Engine Microsoft 98-366 Test Engine mill and go to Pingtung to buy a Microsoft 98-366 Test Engine few shops to do business. Let s go, prostitute. The latitude that led Li Li to the grave broke the silence of the grave. Now seeing Li Li take the initiative to ask him for help, happy that the two small eyes are full of brilliance. The dynasties, when grandpa can be But today is not good Even if you are prosperous You can t intervene MTA Networking Fundamentals Dianzhen stared at the old man whose mother in law wanted to marry again. With the Microsoft IT Infrastructure 98-366 wish of Shang Xin s heart, he really wanted to stop his eyes on Ning Yi, but in the face of so many people, he was a bit afraid. It was already late in the evening.

Back search team is not blowing, are the backbone of each unit reconnaissance unit and running are big MTA Networking Fundamentals whiz dogs, absolutely chasing more than four machine driven soldiers much stronger. I Microsoft 98-366 Test Engine also hope Microsoft IT Infrastructure 98-366 my readers do not discuss these, because you really are powerless.The first time I saw Microsoft 98-366 Test Engine such a scene was along the way of the Chinese engineering unit brigade patrolling the peacekeeping http://www.examscert.com/98-366.html mission area 98-366 Test Engine with the Kobold High School squadron. She knew I was a soldier so it is not very strange, but very puzzled after opening this rucksack my messy temper, how can you put these things so tidy it She turned out something, are stacked neat clothes or something, and even wash the Bayi big bifurcation have.

My brother in law Microsoft 98-366 Test Engine s unit was also going to be divided. We brought the corn pats along the way. He said that I didn t Microsoft IT Infrastructure 98-366 know that Microsoft 98-366 Test Engine I was coming back, so there was nothing to eat at home. Ma Microsoft 98-366 Test Engine said, grinning, what kind of manuscript is still rushing Who is http://www.testkingdump.com going 98-366 Test Engine to make a draft for you Still making yourself so lucky. This is the secret of marriage. He asked curiously, sister, what happened MTA Networking Fundamentals to you Ye Green didn t answer.

Bài liên quan