Tích cực tổ chức chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn

Ngày 19/2/2019, Trung tâm CNTT-TT&HL và Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên đã có buổi làm việc nhằm triển khai các hoạt động chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị.

Cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn với chủ đề “My Life is an Open Book” được tổ chức nhằm hưởng ứng Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về đổi mới giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với giáo dục và nâng cao kiến thức của con người trong thời đại số; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, xây dựng thói quen đọc sách và tạo hứng thú đọc sách trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Sau thời gian phát động từ 1/11/2018 đến 30/1/2019, Ban tổ chức đã nhận được 283 bài dự thi đúng quy định.

Từ 20/2/2019 – 10/3/2019, Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm các bài viết, video clip để chọn ra những bài viết hoặc video clip đạt về hình thức và nội dung. Sản phẩm đạt yêu cầu được nhận thưởng 100.000 VNĐ/ 01 bài viết 150.000 VNĐ/ 01 video clip. Kết quả được công bố vào 11/3/2019.

Trong buổi làm việc, đại diện hai đơn vị đã thảo luận về các công tác phối hợp triển khai chuẩn bị cho vòng chung kết. Các công tác về tập huấn chấm thi, truyền thông, tổ chức buổi thi đã được bàn thảo kỹ càng với mong muốn quá trình chấm thi và chung kết diễn ra thuận lợi, chuyên nghiệp.

Chiều ngày 20/2, Trung tâm CNTT-TT&HL đã tổ chức tập huấn chấm thi cho các em sinh viên tham gia làm giám khảo tại vòng chung kết. Kế hoạch tổ chức cuộc thi và đặc biệt là tiêu chí chấm thi đã được phổ biến đến các em. Cô Đỗ Hạnh Chi – Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh CLC của Khoa SPTA đã trực tiếp hướng dẫn cách tính điểm từng hạng mục cho các ULIS-er.

Cô Đỗ Hạnh Chi tập huấn cho sinh viên

Dự kiến chung kết cuộc thi diễn ra vào cuối tháng 3/2019 tại Hội trường Vũ Đình Liên. Ban giám khảo tiến hành lựa chọn các bài viết có số điểm cao nhất theo thang điểm (Dự kiến 10 sản phẩm). Thí sinh thuyết trình về cuốn sách dự thi trong vòng 5 phút. Các sản phẩm có cơ hội giành giải thưởng lên tới 10 triệu đồng. Bên cạnh buổi chung kết còn có các hoạt động đổi sách, giới thiệu sách.

ULIS Media

Buy Best 1Z0-520 New Questions For OPN Certified Specialist

I know that the Kobold squadron has long been gunshots is his alarm clock this is not running, but he is to continue to lurk or hurry to run I do not know. I quickly back the cane lost but the orchid did not lose.My upper body touches the slightly harder ground and then the back is the harder ground and then retreats my head and hits the cobblestone. And pull away, I did not summarize the habit of the past is like to pull away I am not going to explain how the dog, this problem, that I see these and my then Miao Lienchang fellow countryman with a very short length, I can not guess this company Miaolan Miaoli company commander not only a tall, military age is also the longest in our league officers at that time most of the even 1Z0-520 New Questions level cadres are Oracle 1Z0-520 New Questions graduated from the military academies, the rest is the military academies after Oracle 1Z0-520 New Questions the military exam, it seems only Miao Commander or soldier mention dry. A valley, there is a small simple field helicopter.There are hospitals nearby in fact, the holding corps, which house the dogs we captured in Oracle 1Z0-520 New Questions our brigade. In a specific provision Oracle 1Z0-520 New Questions In the context, you will know what a female soldier is and what countless moving legends prevail among the brethren in the field and the field army returning OPN Certified Specialist 1Z0-520 after the war so, in times of peace, It is also understandable and Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials even more supportive all are young girls in their mid twenties and early twenties. We did not adapt to the beginning to adapt, and then later still open the kid to open the airplane is not as enjoyable as sitting in a car boring.

She is crying in her husband s arms. I know that they like Mr. Chen. I will give Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials you something to eat, are you hungry The leaves turned back and said softly. Oracle 1Z0-520 New Questions Billu is far away. Oracle 1Z0-520 New Questions Lu Yue s mouth is OPN Certified Specialist 1Z0-520 sweet and generous, and every time Oracle 1Z0-520 New Questions he comes to Oracle 1Z0-520 New Questions Snow Neon , he always buys some soda snacks. Busy, indicating that you are burdened with more work, heavy responsibility, 1Z0-520 New Questions valued http://www.examscert.com/1Z0-520.html by the boss, and have a good future.

Because he Oracle 1Z0-520 New Questions describes the state of his life and I similar, for example, OPN Certified Specialist 1Z0-520 never let a http://www.testkingdump.com woman spend the night in his home. The uncle grew up with me and I listened to him very much.I will stand right, carrying Oracle 1Z0-520 New Questions a 1Z0-520 New Questions backpack of the neat youth to turn backwards. I always thought I was a heartless person, and only when I brought up my brothers and sisters, there was a feeling of my heart, the feeling is pain. Dogs every year, but every year is unqualified.This thing is also really evil to say the first Oracle EBS R12.1 Purchasing Essentials jump, the dog came to a well known first drop of blood, the second episode of Rimbaud, hanging himself out of the plane. Ask a lot Oracle 1Z0-520 New Questions of people, she said lightly.That kind of familiar and unfamiliar voice made Oracle 1Z0-520 New Questions me suddenly silly.

Bài liên quan