Thông tin về workshop tiền hội thảo UNC2021: Phương pháp nghiên cứu hành động

Thông tin về workshop tiền hội thảo UNC2021 với chủ đề: Phương pháp nghiên cứu hành động (17/1/2021).

Link đăng ký: bitly.com.vn/nv5b38

Bài liên quan