Thông cáo báo chí về Hội thảo Quốc gia 2016 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ngoại ngữ đóng vai trò then chốt và là điều kiện tiên quyết, là phương tiện đắc lực và hữu hiệu để hội nhập và phát triển. Hơn bao giờ hết, việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ được chú trọng và đầu tư trên phạm vi cả nước.Cùng với các vấn đề về nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ học và quốc tế học cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo các chuyên gia và các nhà khoa học.

Để tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiêm, công bố các kết quả nghiên cứu giữa các chuyên gia, các nhà khoa học và giảng viên trong cả nước, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 2016 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” vào ngày 20 tháng 5 năm 2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Hội thảo sẽ gồm phiên toàn thể và 8 tiểu ban tại Hội trường Vũ Đình Liên, tòa nhà ULIS-SUNWAH, nhà A1 và Khoa Sau đại học. Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” là cơ hội để các nhà giáo dục học, giáo học pháp ngoại ngữ, các giáo viên ngoại ngữ, các nhà hoạch định chính sách trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ, cũng như các vấn đề lý thuyết và thực hành ngôn ngữ và Quốc tế học. Hội thảo thảo luận về các vấn đề chính sau: 1) các vấn đề lý luận ngôn ngữ học; 2) các vấn đề về giảng dạy ngôn ngữ và ngoại ngữ; 3) các vấn đề về văn học, văn hóa và giảng dạy văn học, văn hóa; 4) các vấn đề liên quan đến dịch thuật và việc giảng dạy dịch thuật; 5) các vấn đề về quốc tế học và giảng dạy quốc tế học. Các bài viết tham dự hội thảo đã được các nhà khoa học thẩm định, biên tập và những bài đạt chất lượng sẽ được chọn lựa để đăng vào kỷ yếu.

Hội thảo lần này là dịp để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, giảng viên tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề chuyên môn học thuật hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học.

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trân trọng thông báo.

Bài liên quan