Thông báo về việc đào tạo trực tuyến môn Cơ sở văn hóa Việt Nam HK 1 năm học 2016-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN gửi tới thầy cô, các em sinh viên thông báo về việc đào tạo trực tuyến môn Cơ sở văn hóa Việt Nam học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Bài liên quan