Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục Học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy các học phần môn chung học kỳ II năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học trực tuyến học  phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục (mã môn PSF3006) học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng và hình thức học

– Đối tượng: Sinh viên khóa QH2016.F1 ngành sư phạm và sinh viên các khóa khác trong toàn trường chưa tích lũy được học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục đã đăng ký học trên Portal.

 

– Hình thức học: Học trực tuyến qua mạng Internet.

 

Lưu ý: Sinh viên cần học lại, học cải thiện điểm học phần Quản lý hành chính và quản lý giáo dục đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (P107-A1), không đăng ký trên Portal.

 

  1. Kế hoạch học tập

 

Thời gian Đối tượng Nội dung Giáo viên

phụ trách

Địa điểm
Thứ Tư: 23/01/2019

17h30 – 20h30

Ca1: 17h30  – 19h00

Ca 2: 19h00 – 20h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Sinh viên đăng ký khóa học Giới thiệu về môn học, hướng dẫn khai thác khóa học Cô Đào Thị Cẩm Nhung

ĐT: 0945665968

 

 

Cô Nguyễn Thị Thắng

 

Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ 4: 30/1/2019

Ca 1: 17h30 – 18h30

Ca 2: 18h30  – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Hướng dẫn

chuyên đề

Cô Đào Thị Cẩm Nhung Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ 4: 27/2/2019

Ca 1: 17h30 – 1830

Ca 2: 18h30 – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Sinh viên

trình bày demo BT chuyên đề

Cô Đào Thị Cẩm Nhung Hội trường

Vũ Đình Liên

Thứ  2: 1/4/2019

Ca 1: 17h30 – 18h30

Ca 2: 18h30  – 19h30

Sinh viên theo danh sách phân theo ca từ buổi học đầu tiên

Tổng kết, ôn tập

 

 

Cô Đào Thị Cẩm Nhung

ĐT: 0945665968

 

 

Cô Nguyễn Thị Thắng

 

Hội trường Vũ Đình Liên
  1. Lịch thi: Theo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường.

 

  1. Phân công nhiệm vụ

– Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với bộ môn Tâm lý Giáo dục, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch trình chi tiết, thông báo tới sinh viên.

– Bộ môn Tâm lý Giáo dục phụ trách nội dung chương trình, công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tổ chức giảng day, tổ chức thi, chấm thi.

– Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu phụ trách kỹ thuật vận hành, đường truyền.

– Phòng Quản trị sắp xếp hội trường, lớp học và cử cán bộ phục vụ theo lịch trên.

– Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện.

 

Bài liên quan