Thông báo về Tọa đàm: “Thư viện với việc tự nghiên cứu và phát triển kiến thức thông tin dành cho người học”

TỌA ĐÀM THƯ VIỆN LẦN THỨ NHẤT 2017

“Thư viện với việc tự nghiên cứu và phát triển kiến thức thông tin dành cho người học”

(Chương trình tại Bộ phận Học liệu – Trung tâm CNTT-TT&HL, Trường ĐHNN, ĐHQGHN.)

Địa điểm:  Phòng 509, nhà A1, Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thời gian: Thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Chương trình:

  • 8h00: Đón khách
  • 8h30: Giới thiệu thư viện trường ĐHNN ĐHQGHN – PGĐ. Dương Khánh Linh, Trung tâm CNTT, TT & Học liệu, Trường ĐHNN, ĐHQGHN
  • 8h45: Thuyết trình: “Tìm kiếm thông tin trên Internet” –  ThS. Vũ Thị Nha, chuyên gia thư viện – Ngân hàng Thế giới.
  • 9h15: Thuyết trình: “Sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER) tại ĐH RMIT Việt Nam” – Thạc sỹ Đỗ Văn Châu, thư viện trường ĐH RMIT-HCM.
  • 9h45: Thuyết trình: “Chinh phục môn viết tiếng Anh khoa học” – TS. Vũ Thị Thanh Nhã – Trưởng khoa Tiếng Anh – Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
  • 10h15: Thuyết trình: “Cách học các môn học SĐH kết hợp giữa bài giảng và thư viện và cách làm library research cho học viên CH và NCS” –  PGS. TS. Lê Hùng Tiến – Giảng viên khoa Sau đại học, trường ĐHNN, ĐHQGHN – Nguyên Trưởng khoa Sau đại học, trường ĐHNN, ĐHQGHN.
  • 10h45: Trao đổi của học viên: Nhu cầu tin – Học viên cao học
  • 11h15: Tổng kết

Bài liên quan