Thông báo đăng ký học phần Tin Học, Cơ sở VHVN học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo trực tuyến môn Tin học cơ sở (mã môn học INT1004) và Cơ sở văn hóa Việt Nam (mã môn học HIS1052B) năm học 2016-2017, phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

Môn Tin học cơ sở: Tải tại đây

Danh sách phân ca sinh viên học môn Tin học Cơ sở: Tải tại đây

Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam: Tải tại đây

 

Bài liên quan