Tập huấn sử dụng Endnote – Phần mềm hỗ trợ nghiên cứu khoa học

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, ông Khoa Anh Việt, giám đốc TTCNTT đã có buổi tập huấn sử dụng phần mềm Endnote với học viên cao học khoá K25. Phần mềm Endnote là phần mềm rất thịnh hành trong các trường Đại học bởi nó hỗ trợ học viên quản lý các học liệu và trích dẫn các tài liệu sử dụng trong khi viết nghiên cứu. Ông Việt hy vọng các học viên sẽ thường xuyên sử dụng phần mềm này bởi những tiện ích mà nó mang lại cho người học.

FullSizeRender(2)

 FullSizeRender

Bài liên quan