Tài khoản Online cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của Hải Dương (T7/2017)

Các bạn học viên yêu mến!

Tài khoản online của các bạn đã sẵn sàng. Để đăng nhập tài khoản các bạn thao tác theo các bước sau:

  1. Vào trang web http://elearning.ulis.vnu.edu.vn/
  2. Log in sử dụng tài khoản và mật khẩu (theo danh sách gửi kèm theo). Các bạn cần phải sử dụng chính xác tài khoản của mình và thay đổi mật khẩu (hướng dẫn trong video clip ở dưới). Lưu ý: DS có mật khẩu đã được gửi riêng cho các bạn.
  3. Vào khóa học Sách Giáo Khoa Mới (Bậc THCS_Bậc THPT_Bậc TH) – Hải Dương …
  4. Xem và hoàn thành các hoạt động theo các Module đã học.

Các bạn xem video hướng dẫn đăng nhập khóa học và thay đổi mật khẩu tại đây

http://ict.ulis.vnu.edu.vn/huong-dan-dang-nhap-vao-khoa-hoc-e-learning-cua-truong-dhnn-dhqg-ha-noi/

Ngoài ra các bạn hãy xem theo video clip học online thế nào cho hiệu quả nhé

http://ict.ulis.vnu.edu.vn/hoc-truc-tuyen-hieu-qua/

Chúc các bạn học online hiệu quả.

================================================================================

Danh sách lớp tiểu học

https://drive.google.com/file/d/0B2li23FniKyJZTAwaVJCekp0QkU/view?usp=sharing

Danh sách lớp trung học cơ sở

https://drive.google.com/file/d/0B2li23FniKyJWTRBdUJpRE1OSFk/view?usp=sharing

Danh sách lớp trung học phổ thông

https://drive.google.com/file/d/0B2li23FniKyJMkxjaWJycUp0SFE/view?usp=sharing