Liên hệ

Bộ phận nghiên cứu và giảng dạy: Tầng 2 – nhà C2 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 Studio:  Nhà C5 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 Điện thoại liên hệ: Giám đốc trung tâm:

  • Khoa Anh Việt: 0983 557 660 – khoaanhviet@gmail.com

Phó Giám đốc trung tâm:

  • Trịnh Hải Tuấn: 0902 030 942 – 046 296 0711 – tuanth@vnu.edu.vn

Phó Giám đốc trung tâm:

  • Dương Khánh Linh: 0904235479 – duongkhanhlinh@gmail.com

Hỗ trợ Website Ulis:

  • Nguyễn Tiến Dũng: 0904 378 479 – dungnt_83@vnu.edu.vn
  • Lê Quốc Quân: 0168 304 0091 – qquan.ulis@gmail.com

Khắc phục sự cố mạng, hỗ trợ Cổng thông tin cán bộ, Email VNU, Eoffice

  • Nguyễn Thái Bình: 0983 569 234 – thaibinh@vnu.edu.vn

Bộ môn Tin học:

  • Trịnh Văn Tiệp: 0912 152 582 – tieptv@vnu.edu.vn
  • Nguyễn Văn Chăm: 0904 716 134 – chamnv@vnu.edu.vn

Truyền thông trên hệ thống Công nghệ thông tin

  • Nguyễn Lệ Thủy: 0164 263 9623 – lethuy2x3@gmail.com

 

Bài liên quan