Lịch thi học phần Tin học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về Lịch thi học phần Tin học kỳ 1 năm học 2016-2017 và danh sách thi hết học phần Tin học học kỳ 1 năm học 2016-2017. Kỳ thi lần này được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/10/2016, mỗi ngày 5 ca thi. Các sinh viên lưu ý thực hiện đúng thời gian, địa điểm thi.
Cụ thể như sau:
Lịch thi học phần Tin học cơ sở cho sinh viên khóa 10 học kỳ I năm học 2016-2017: Tải tại đây.
Danh sách sinh viên dự thi và phòng thi: Tải tại đây.
Danh sách sinh viên không được dự thi: Tải tại đây.

Bài liên quan