Lịch thi học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam học kỳ II năm học 2016-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi hết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam học kỳ II năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

1. Lịch thi:

Số TT Ngày thi Buổi Ca thi/ giờ thi
1 Thứ 6:  05-5-2017 Sáng Ca 1:  8h00 Ca 2:  9h00 Ca 3:  10h00
Chiều Ca 4:  13h30 Ca 5:  14h30

Thời gian tập trung:

Buổi sáng:                                                                       Buổi chiều:

Ca 1:    7h30 tập trung CBCT và SV dự thi               Ca 4: 13h15 tập trung CBCT và SV dự thi

Ca 2:    8h45 tập trung CBCT và SV dự thi               Ca 5: 14h15 tập trung CBCT và SV dự thi

Ca 3:    9h45 tập trung CBCT và SV dự thi

 – Địa điểm thi: Phòng thực hành Tin học Giảng đường B3

2.Danh sách sinh viên dự thi và phòng thi (Download)

*Sinh viên lưu ý:

  • Mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân để vào phòng thi.
  • Đối với sinh viên học trực tiếp trên lớp: vào hệ thống E-learning từ ngày 21/4/2017 đến hết ngày 30/4/2017 tại địa chỉ: http://elearning.ulis.vnu.edu.vn; Đăng nhập bằng tên tài khoản là mã số sinh viên, mật khẩu là mã sinh viên. (Sinh viên bắt buộc phải thay đổi và ghi nhớ mật khẩu sau khi đăng nhập để được làm bài thi, sinh viên nhận điểm 0 cho bài thi nếu không nhớ mật khẩu). Sinh viên truy cập vào hệ thống để biết ngân hàng câu hỏi liên quan đến môn Cơ sở Văn Hoá Việt Nam, cần luyện tập thường xuyên để phục vụ thi cuối kì.

Bài liên quan