Lịch giới thiệu, hướng dẫn khai thác khóa học môn Cơ sở VHVN ngày 16/9/2016

Chào các thầy cô.
Vì số lượng SV QH2016F1 đăng ký học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam lên đến  975 em, phòng Đào tạo đã chia ca cho buổi Giới thiệu, hướng dẫn khai thác khóa học môn Cơ sở VHVN ngày 16/9/2016 (có Văn bản chi tiết đính kèm).
Đề nghị các khoa, bộ môn CSVHVN thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết, thực hiện.
Trân trọng!

Bài liên quan