Khoá học Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ – QH2013 khoa Sư phạm tiếng Anh

Môn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ đã được tiếp tục giảng dạy cho sinh viên QH.2013 của khoa Sư phạm tiếng Anh. Đây là khoá học thứ hai được Trung tâm CNTT và giảng viên của khoa phát triển và ứng dụng. Các chủ đề của môn học từ tổng quan về công nghệ thông tin và truyền thông đến tạo học liệu, bài giảng ứng dụng các công cụ như PowerPoint, Hot Potatoes, Web 2.0, v.v… . Mục tiêu của khoá học giúp đỡ các em sinh viên có thể tìm kiếm, đánh giá, xử lý, điều chỉnh, sử dụng công nghệ trong các hoàn cảnh dạy học khác nhau. Khoá học luôn luôn được chỉnh sửa và cập nhật để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thực tế của học viên.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bài liên quan