Khai thác học liệu tiếng Anh trên Youtube #7

Đây đều là những kênh học tiếng Anh hiệu quả, nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía người xem. Các bạn hãy cùng khám phả để nâng cao trình độ của mình nhé!

1. KidsTV123: https://www.youtube.com/user/KidsTV123

2. ELS and Popular Culture: https://www.youtube.com/user/LearnFree2007

3. EnglishLessons4U: https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U

4. EngVid: https://www.youtube.com/channel/UCJtBaL1PPmTc1ff0nsihR0g

5. ELSBasic: https://www.youtube.com/user/ESLbasics

6. TED Talk: https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector

7. TEDx Talk: https://www.youtube.com/channel/UCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q

Bài liên quan