Khai thác học liệu tiếng Anh trên Youtube #1

Các bạn hãy thử khám phá nhé.

1. Rachel’s English: https://youtu.be/RUuwZEzMJNM

2. Ango-Link: https://youtu.be/KlqB1UNV7O4

3. Jennifer ESL: https://youtu.be/VPhq_fJR1Wo

4. Teacher Vanessa: https://youtu.be/FJqWGn04Igc

5. English Anyone: https://youtu.be/aMbmJoWPEGA

Bài liên quan